Güvenlik Raporlama

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU

 
Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
 

 

 

sag11 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU fet11
Döküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi  Revizyon No  Sayfa No
GR.FR.02 01.10.2011 14.04.2016 04 1/1
Hasta Güvenliği Bildirim Konusu:
İlaç Güvenliği
Cerrahi Güvenlik
Transfüzyon Güvenliği
Düşmeler
Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Ramak Kala Olaylar
Diğer
Çalışan Güvenliği Bildirim Konusu
İlaç Güvenliği
Cerrahi Güvenlik
Transfüzyon Güvenliği
Düşmeler
Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Ramak Kala Olaylar
Diğer
Olayı Anlatınız:
Varsa Görüş ve Önerilerinizi Yazınız

Bildirim sisteminde Temel Kurallar

 • Bildirim formunda yer alan “olayı anlatınız” bölümünün doldurulması zorunlu olup diğer iki bölümün

doldurulması ise ihtiyaridir.(isteğe bağlı)

 • Çalışanlar, personel ve hasta isminden bağımsız olarak sadece olayın konusu ve olaya ilişkin bilgilere yer vermelidir.
 • Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmamalıdır.
 • Forma, olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yazılmalıdır.
 • Bildirim formları, kurallara uygunluk açısından Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirilmelidir.
 • Hasta ve çalışanın isminin yer aldığı ve/veya tanımlayıcı bulunan formlar değerlendirmeye alınmamalıdır.
 • Olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri

yer alan formlar değerlendirmeye alınmamalıdır.

 • Kalite Yönetim Birimince kurallara uygun gönderilen birimler Hasta Güvenliği Komitesine iletilmelidir.
 • Olay, bildirimi yapanın kendi cümleleri ile anlatılmalıdır.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirim yapılabilecek Örnek olaylar
 • (Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirim Formu için örnekler)

İlaç Ğüvenliği :

 • Yanlış ilaç istenmesi
 • Yanlış ilaç uygulanması
 • İlacın yanlış yolla uygulanması
 • İlacın yanlış zamanda uygulanması
 • Eczanaden yanlış ilaç gelmesi
 • Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi
 • Kayıtların yanlış olması

 

Trasfüzyon Güvenliği :

 • Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
 • Yanlış kan ve kan ürünü
 • Kan ve kan ürününün yanlış etiketlenmesi
 • Kan ve kan ürününün uygun olmayan depolanması
 • Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması
 • Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi

 

Cerahi Güvenlik:

 • Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
 • Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması
 • Yanlış taraf organ cerrahisi
 • Güvenli cerrahi kontrol listesinin yanlış doldurulması
 • Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi (Yanık gelişmesi gibi)

 

 
Proforms
Reload