Kardiyoloji Bölümü

Uzm.Dr. Eser ACAR/ Kardiyoloji Uzmanı

Hastane                      : Marmaris Devlet Hastanesi 
İş Telefonu                 : 252 412 10 29
Doğum Yeri ve Yılı   : Marmaris /1981
Medeni Durumu      : Evli
Eğitim Durumu       : Hacettepe Ünivertisitesi.
Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:
Görev Yaptığı Yerler: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi.
Özel Eğitim:

 


Yabancı Dil: İngilizce

 

Uzm.Dr. Bayram OĞHAN/ Kardiyoloji Uzmanı

Hastane                      : Marmaris Devlet Hastanesi 
İş Telefonu                 : 252 412 10 29
Doğum Yeri ve Yılı   : .......... /.......
Medeni Durumu      : .......
Eğitim Durumu       :
Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:
Görev Yaptığı Yerler: 
Özel Eğitim:

 


Yabancı Dil: