İdari Birimler

1- İstatistik Birimi

2- Satın Alma Birimi

3- Maas Mutemetligi Birimi

4- Hasta Kabul Birimi

5- Gider Tahahhuk Birimi

6- Tasinir Kayit Kontrol Yetkilileri

7- Vezne Birimi 

8- Arsiv Hizmetleri Birimi 

9- Gelir Tahakkuk Birimi

10-Kalite Yonetim Birimi

11-Sivil Savunma Birimi

12-Teknik İsler Birimi

13-Bilgi İslem Birimi

14-Biyomedikal Birimi

15-Hasta Hakları Birimi

16-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

17-Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

18 TİG - Faturalandirma Birimi

19-Bütce Birimi

20-Sağlık İşleri Birimi

21-Heyet ve Sağlık Kurulu Birimi

22-Personel Özlük Birimi