T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Marmaris Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Marmaris Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 14/03/2018

İdari Birimler
 
1- İstatistik Birimi

2- Satın Alma Birimi

3- Maaş Mutemetliği Birimi

4- Hasta Kabul Birimi

5- Gider Tahakkuk Birimi

6- Taşınır Kayıt Yetkilileri

7- Vezne Birimi 

8- Arşiv Hizmetleri Birimi 

9- Gelir Tahakkuk Birimi

10-Kalite Yönetim Birimi

11-Sivil Savunma Birimi

12-Teknik İsler Birimi

13-Bilgi İşlem Birimi

14-Biyomedikal Birimi

15-Hasta Hakları Birimi

16-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

17-Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

18 TİG - Faturalandırma Birimi

19-Bütçe Birimi

20-Sağlık İşleri Birimi

21-Heyet ve Sağlık Kurulu Birimi

22-Personel Özlük Birimi