Hasta Hakları
16 Mart 2018

HASTA HAKLARI 

Hastanemizde Hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi  ve uygulanması amacıyla  hizmet vermekte olan   Hasta İletişim Birimi hastanemiz poliklinik girişinde bulunmaktadır . Birimimizde hasta haklarını ilgilendiren şikayet, öneri, talep ve teşekkür başvuruları değerlendirilmektedir.


HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

 Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvurduğunuzda SORUMLULUKLARINIZ


Genel Sorumluluklar

 Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

 Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

 Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.


Sosyal Güvenlik Durumu
 
Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

 Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam  ve eksiksiz vermelidir.


Hastane Kurallarına Uyma

 Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

 Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

 Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

 Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

 Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

 Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 Hasta ve Hasta yakını personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunamaz.

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

 Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

 Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

 Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

 Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HAKLARINIZ

 Hizmetten genel olarak faydalanma

 Bilgilendirme ve bilgi isteme

 Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme

 Mahremiyet

 Reddetme, durdurma ve rıza

 Güvenlik

 Dini vecibeleri yerine getirebilme

 İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık

 Ziyaret ve refakatçi bulundurma

 Müracaat, şikayet ve dava hakkı

HASTA HAKLARI DAHİLİ TELEFON NUMARASI: 219