İdari Birimler
14 Mart 2018

İdari Birimler
 
1- İstatistik Birimi

2- Satın Alma Birimi

3- Maaş Mutemetliği Birimi

4- Hasta Kabul Birimi

5- Gider Tahakkuk Birimi

6- Taşınır Kayıt Yetkilileri

7- Vezne Birimi 

8- Arşiv Hizmetleri Birimi 

9- Gelir Tahakkuk Birimi

10-Kalite Yönetim Birimi

11-Sivil Savunma Birimi

12-Teknik İsler Birimi

13-Bilgi İşlem Birimi

14-Biyomedikal Birimi

15-Hasta Hakları Birimi

16-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

17-Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

18 TİG - Faturalandırma Birimi

19-Bütçe Birimi

20-Sağlık İşleri Birimi

21-Heyet ve Sağlık Kurulu Birimi

22-Personel Özlük Birimi